Serveis d'aigües i fems

fems

Recollida selectiva

L’Ajuntament de Sineu compta amb un servei de recollida selectiva porta a porta compartit amb la resta de municipis que integren la Mancomunitat d’Es Pla de Mallorca.

El servei de recollida comprèn set grups de residus: 

  • Vidre, paper, cartró, oli usat i tèxtils (dilluns, abans de les 8 h)
  • Envasos (dilluns i dijous, a partir de les 20 h)
  • Residus higiènics (tots els dies, a partir de les 20 h, excepte els dissabtes)
  • Orgànic (dimecres, divendres i diumenges, a partir de les 20 h) 

També es pot concertar la recollida de residus voluminosos per via telefònica.

Actualment l’empresa concessionària de gestionar la recollida porta a porta és Melchor Mascaró S.A. La recollida de fems, a vegades, pot generar incidències que es resolen des de l’àrea de Residus de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Les seves dades de contacte són: 

     Telèfons: 900 901 014  |  971 830 441
     Email: residus@mancomunitatplademallorca.net

Punt Verd

Ubicat a la carretera de Lloret de Vistalegre, just devora del pavelló, el punt verd acull un espai integrat de recollida de residus per a reciclatge. S’admet matèria orgànica, envasos, vidre, paper i cartró i rebuig, classificat en diverses categories. També s’hi pot fer entre d’olis, bateries i roba.

El punt verd de Sineu és gestionat per la Fundació Es Garrover, una entitat sense ànim de lucre que des de 2005 fa feina per la inserció social i laboral de persones amb trastorns de salut mental. 

Per accedir al punt verd de Sineu és imprescindible presentar la targeta identificativa que us distingeix com a persona empadronada al municipi; l'Ajuntament ofereix una targeta per immoble, les persones en règim de lloguer han de reclamar la targeta a la persona arrendadora. L’horari d’obertura és de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores; els dissabtes de 10 a 13 hores; i els diumenges de 17 a 19 hores.

És important recordar que els abocaments realitzats fora d’aquest recinte seran sancionats d’acord amb el BOIB número 54 del 6 de maig de 2017.

Servei d’aigües

El servei d’aigües també està mancomunat amb els pobles d’Es Pla de Mallorca. En aquest cas, l’empresa concessionària del subministrament és Hidrobal.

Des de fa una dècada l’aigua del municipi de Sineu no és apta per al consum humà a causa de l’elevada concentració de nitrats. Periòdicament des de l’empresa Hidrobal s’envia una comunicació als usuaris informant sobre la qualitat de l’aigua. Des de fa més de vuit anys l’Ajuntament de Sineu, amb governs de tot color polític, han reclamat a les institucions municipals la resolució d’aquest problema per tal d’oferir agua potable de qualitat a la població local.

En cas de voler realitzar tràmits o gestions presencials, l’horari de les oficines del servei d’aigües és de dilluns a divendres, 9 a 13.30 hores.

Les dades de contacte són:

     Direcció: Carrer Emili Pou, 36 (07230, Montuïri)
     Telèfons: 900 100 512 (atenció al client)  |  900 100 513 (avaries)