Corporació local

batlia

La corporació local s'elegeix cada quatre anys en les eleccions municipals. En la sessió constitutiva els regidors i regidores electes prenen possessió del seu càrrec, jurant o prometent la Constitució i les lleis, i elegeixen el batle o batlessa d'entre els seus membres. 

Després, el batle o batlessa, realitza les delegacions d'àrees i la corporació queda configurada en equip de govern i oposició.

 

     Equip de govern 

 

pp-sineu

   Tomeu Mulet Florit 

   Batle i regidor d’Educació, Esports, Interior, Gestió de Personal i Manteniment

no-adscrit   Pere Joan Jaume Florit 

   1er Tinent de Batle i regidor d’Urbanisme, Infraestructures i Cementeri

pp-sineu

   Xisca Ramis Lladó 

   2a Tinent de Batle i regidora d’Hisenda, Comerç i Mercat

pp-sineu

   Pedro Álvarez Gelabert 

   Regidor de Cultura, Festes, Gestió Administrativa, Turisme i Comunicació

pp-sineu

   Rosana Rebassa Real

   Regidora de Salut, Família, Benestar Social i Participació Ciutadana

pp-sineu

   Sebastià Barceló Verger 

   Regidor de Món Rural i Medi Ambient

 

     Oposició

 

gxs

   Miquel Gelabert Font

   Portaveu de Gent per Sineu

gxs

   Maria Magdalena Genovart Sansó

   Regidora

gxs

   Tomeu Ripoll Servera

   Regidor

gxs

   Maria Munar Roig

   Regidora

 

psoe

   José Manuel García Mena

   Portaveu del Partit Socialista