AJUNTAMENT

ajuntament     

     La seu de l'Ajuntament de Sineu

S'ubica des de 1877 a l'antic claustre del convent de Sant Francesc, un edifici religiós desamortitzat per Mendizábal l'any 1835. Es tracta d'un edifici que ha anat superant diferents processos de reforma, ampliació i restauració dels quals sorgeix l'estat actual de la seu de la institució municipal.

    Òrgans de govern

D'acord amb la legislació vigent, són òrgans de govern de l'Ajuntament de Sineu les següents figures:

 • El batle
 • Els tinents de batle
 • El Ple
 • Les comissions informatives
 • La Junta de Govern

     Serveis

En l'actualitat, el claustre de Sant Francesc acull els següents serveis:

 • Oficines municipals
 • Biblioteca i arxiu històric
 • Jutjat de Pau
 • Sessions de la corporació local
 • Servei de policia local
 • Servei d'assistència social

A més de tots aquests, l'Ajuntament també se'n encarrega de la gestió de nombrosos serveis municipals ubicats en altres emplaçaments.