Biblioteca, arxiu i bibliografia

bibblio-sineu

La seu de l'Ajuntament acull també les instal·lacions de la biblioteca, un emplaçament ben estimat pels sineuers i sineueres per la seva aportació a la cultura i el coneixement local. 

Biblioteca

La Biblioteca de Sineu s'inaugurà l'any 1987 per tal de cobrir la demanda cultural del poble. Pertany a la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca i ha estat guardonada diverses vegades per la seva tasca divulgativa i cultural.  

La seva missió es cenyeix estrictament al que assenyala el Manifest per a la Biblioteca Pública de la UNESCO. La qual cosa vol dir que la missió de la Biblioteca Municipal de Sineu és facilitar a tothom l’accés lliure a la informació, el coneixement i la formació, l’esbarjo i la cultura. A més a més, el propi Manifest de la UNESCO indica que el coneixement de la producció cultural local ha d’ocupar un lloc cabdal en la política de conservació i difusió de la pròpia Biblioteca.Aquests compromisos es concreten en les següents accions:

 1. Contribuir a la iniciació i promoció de la lectura a totes les franges d'edat (l'hora del conte, club de lectura infantil-juvenil, m'agrada llegir...)
 2. Satisfer les necessitats de formació, aprenentatge permanent i accés a les tecnologies de la informació (visites escolars, visites culturals...), així com l'accés a les noves tecnologies (internet, wifi).
 3. Contribuir al foment i conservació de la cultura local i de Mallorca.
 4. Constituir un espai de relació i sociabilitat.
 5. Facilitar el coneixement i l'accés a la realitat local de Sineu i de Mallorca (conferències, exposició de la col·lecció local...)

El fons de la biblioteca és universal, és a dir, respon a les necessitats de totes les franges d’edat.  El fons ha d’estar format per documentació en diferents suports, tant en format llibre com en d’altres: digitals, electrònics, etc. I, a més a més, ha d’abastar el conjunt de matèries universals. L’adquisició d’aquest fons no ha d’estar sotmesa a cap forma de censura ideològica, política o religiosa, ni tampoc a pressions comercials. Tots aquests criteris són els que es descriuen al Manifest de la Unesco per a Biblioteques Públiques.

     Telèfon: 971 520 767
     Email: biblioteca@ajsineu.net
     Més informació a la seva pàgina web i a aquest bloc.

Arxiu

L'arxiu de Sineu és testimoni del passat reial i esplendorós del poble. Els seus prestatges conserven documents antiquíssims que arriben al segle XIV. Les instal·lacions disposen de 270 metres lineals de prestatges i més de seixanta metres quadrats de dipòsit.

Actualment la secció històrica es troba en procés de digitalització i ben aviat aquesta documentació es posarà a l'abast del públic.

Bibliografia local

Si les biblioteques són les cases del llibre, la biblioteca de Sineu té moltes obres locals que custodiar.

L’interès pel coneixement local l’encetà el canonge sineuer Joan Rotger Niell (1885-1961), autor de les obres Anales de Sineu (1919), El convent de Jesús-Maria de Sineu (1936); Els orígens de Sineu (1939); El león de Sineu (1946); i La Congregación Mariana de Sineu en sus primeras bodas de oro. Homenaje al Rdo. D. Arnaldo Ramis (1949), entre altres. 

Continuà aquesta feina el prevere Bartomeu Mulet i Ramis (1916-2008), qui esdevingué cronista local i deixà una extensa bibliografia publicada entre llibres i monografies. Destaquen La Fira de maig de Sineu (1977); La devoció del poble de Sineu a Sant Marc Evangelista, el seu patró celestial (1978); Història dels carrers i places de Sineu (1987); i La capitalitat de Sineu: segles XIII i XIV (1994).

Altres publicacions reconegudes són:

 • Darder Pericàs, B. (1925): Estudio geológico de los alrededores de Sineu y del Puig de Sant Onofre.
 • Nadal Gelabert, G. (1931): Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Sineu, Pina, San Juan, Villafranca, Montuiri i Llubí.
 • Llull Alonso, G. (1947): Juan Rotger Niell hijo ilustre de Sineu.
 • Ferrer Massanet, R. (1968): Sitio, Sinium.
 • Florit Alomar, F. (1972): Estructura agraria del término municipal de Sineu.
 • Llompart Moragues, G. (1976): Dos puntualizaciones definitivas sobre el retablo manierista de Sineu.
 • Lladó Ferragut, J. (1971): Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Real Villa de Sineu.
 • Caimari Frau, F. (1983): El vocalisme de Sineu.
 • Caimari Frau, F. (1984): Els noms de lloc de Sineu.
 • Riera Frau, M. M. (1986): Ceràmiques islàmiques de la ‘vila’ de Sineu.
 • Tugores Fuster, A. (1990): Localització dels carrers de l'empadronament de 1824 al padró de 1864, a Sineu (Mallorca).
 • Salas Vives, P. (1992): Notables i poder local en una vila mallorquina: Sineu.
 • Ramos, E.; Escandell, B.; Moragues, LL. (1992): Geología de los alrededores de Sineu-Sant Joan: zona central de la isla de Mallorca (Mediterráneo Occidental).
 • González Gozalo, E. (1993): La loza del pozo de la calle Mayor nº 11 de Sineu.
 • Florit Ferrer, G. (1993): Les fires i els mercats. Sineu.
 • González Gozalo, E. (1995): Escudelles de Sineu: catàleg d'una mostra de la col·lecció parroquial.
 • Salas Vives, P. (1997): El poder i els poderosos a les viles de Mallorca. 1868-1898.
 • Mas Adrover, J. (2002): De què morien els nostres avantpassats?: les causes de mort a Sineu durant el segle XIX i primera meitat del segle XX
 • Mas Adrover, J. (2003): La mortalidad infantil y juvenil en Sineu (Mallorca) durante el siglo XIX.
 • Castro-Martínez, P.; Escoriza-Mateu, T.; Sanahuja, M. E. (2003): Mujeres y hombres en Espacios Domésticos. El edificio Alfa del Puig Morter de Son Ferragut (Sineu, Mallorca).
 • Sastre Moll, J. (2004): Palaus rurals a Mallorca: la reestructuració del Palau de Sineu (1309).
 • Castro-Martínez, P.; Escoriza-Mateu, T.; Sanahuja, M. E. (2007): Los grupos domésticos en la prehistoria de Mallorca el edificio alfa de Puig Morter (Sineu, Mallorca) y las prácticas sociales del horizonte de Son Ferragut.
 • Martínez Oliver, B. (2009): Patrocini i mecenatge a la vila de Sineu a finals del segle XIX. La custòdia i creu de la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels sufragades pel comte Josep d’Espanya i Rossinyol de Defla (1878).
 • Ginard, A.; Ramis, A. (2010): La toponímia del Repartiment al districte de Sineu.
 • Carbonell, M.; Martínez, B. (2010): El convent de mínims de Sineu.
 • Ginard, A.; Ramis, A. (2010): Sobre el topònim Banderola a Sineu (Mallorca).
 • Rosselló Verger, V. M. (2011): Sa Torre de Montornès. Liquidació d’una possessió mitjana al Pla de Mallorca.
 • Ramis, A.; Vanrell, J. (2013): Son Virgo. Notes d’història, arquitectura i microtoponímia.
 • Ramis, A.; Vanrell, J. (2014): Els molins hidràulics del torrent de Binicalbell al terme de Sineu.
 • Ramis, A.; Vanrell, J. (2015): El Monestir de la Concepció de la Verge Maria de Sineu. Tessel·les de memòria.
 • Mulet, B.; Vanrell J. (2019): Dietari de Guerra (1936).
 • Caimari, F. (2021); El somni de llegir. L'educació de la dona a l'edat mitjana a Sineu.
 • Ginard A.; Ramis A.; Vanrell J. (2021); De Banū Ṭarīf a Binitaref: Història i territori.