Oficines municipals

oficines640

Serveis

 1. Donar cites (batle, regidors, serveis socials, arquitecte municipal...)
 2. Registre general
 3. Registre de queixes a la direcció general de consum
 4. Recollida de sol·licituds de certificats del Registre Civil
 5. Fotocòpies
 6. Sol·licituds (espai, préstec de material, llicències d'obres, llicències d'activitats, mercat, fires, recollida de objectes voluminosos...)
 7. Cobrament (reserves d'estacionament, tall de carrer, reserva instal·lació esportiva, ocupació via pública...)
 8. Liquidació d'impost de vehicle de tracció mecànica
 9. Canvi de domicili de vehicles a la DGT
 10. Empadronament i certificat de padró
 11. Informació i matrícula de l'EEI Sa Rota
 12. Tràmits (cementiri, plusvàlues, targeta ciutadana, fems...)
 13. Cotejat de documents
 14. Informació turística
 15. Informació del servei d'aigua
 16. Informació i gestió de les bústies de correus
 17. Punt d'informació cadastral
 18. Punt de segellat de la tarja de demanda d'ocupació del SOIB
 19. Emissió de cartes de pagament i consultes de tributs amb l'ATIB

Així mateix, és important saber que molts tràmits es poden realitzar des de casa i a qualsevol hora mitjançant la seu electrònica.

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Contacte

Podeu contactar amb les oficines municipals al telèfon (+34) 971 520 027, o bé al fax (+34) 971 855 063. El correu electrònic és ajuntament@ajsineu.net