Subvencions 2022 per a associacions i clubs esportius

09-Desembre-2022

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) va publicar ahir l'anunci de l'Ajuntament de Sineu de convocatòria de subvencions destinades a associacions socioculturals i clubs esportius del municipi corresponents al 2022.

L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar les bases que regulen la concessió de subvencions, per tal de donar suport a les associacions i clubs en el desenvolupament d'activitats i programes de promoció i animació sociocultural amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural, impulsar l'associacionisme i la participació, així com el foment de la pràctica esportiva.

Podeu consultar els beneficiaris, despeses subvencionables, quantia, documentació exigida i models de presentació als documents adjunts (bases i annexos). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de desembre de 2022 per a ambdues convocatòries.

Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament.

Publicada la resolució de la convocatòria (15/02/2023). Veure documents adjunts.