Serveis Mínims decretats per la Mancomunitat a causa de la vaga indefinida de recollida de fems

13-Octubre-2021

A partir de les 21 hores del 14 d’octubre de 2021 la plantilla laboral de Melchor Mascaró S.A, empresa concessionària de la recollida selectiva de residus porta a porta, està en vaga indefinida a tots els municipis de la Mancomunitat d’es Pla. 

A causa d’aquesta reivindicació laboral, la Presidenta de la Mancomunitat, amb el suport de les corporacions que integren l’ens comarcal, ha decretat uns serveis mínims del 37% del total dels serveis contractats. Aquests serveis mínims inclouen la recollida porta a porta dos dies a la setmana.

És important saber que, a Sineu, el servei porta a porta nocturn només s’oferirà els dimecres i els diumenges, recollint-se les fraccions de matèria orgànica i de rebuig fins a nou avís. En aquest sentit, des de l’equip de govern s’incideix en la necessitat de reduir més que mai l’ús i el volum dels residus, especialment els envasos, a causa del seu volum destacat.

Respecte als objectes voluminosos, es recomana no dur-los al punt verd, ja que el personal responsable d’aquests serveis també estan cridats a fer vaga indefinida i l’acumulació pot ser contraproduent. Així mateix, els ajuntaments d’es Pla recomanen acumular a casa, sempre que sigui possible, aquelles fraccions que no generen olors com l’orgànica.

Pel que fa al Punt Verd, continuarà funcionant amb normalitat però és recorda l’obligatorietat de presentar la targeta identificativa que distingeix a les persones empadronades. L’horari d’obertura és de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores; els dissabtes de 10 a 13 hores; i els diumenges de 17 a 19 hores. Acudiu al punt verd només quan sigui impossible continuar acumulant les fraccions d’envasos, vidre i paper i cartró.

Per altra banda, es recorda que emprar les papereres de la via pública per dipositar-hi residus sòlids de la llar està completament prohibit i és sancionable d’acord amb les ordenances municipals. 

L’Ajuntament de Sineu demana màxima col·laboració de la ciutadania per de poder garantir el poble net i demana disculpes per totes les molèsties que s’ocasionin a causa d’aquesta reivindicació laboral.