Període voluntari de pagament de tributs 2021

27-Setembre-2021

L'Ajuntament de Sineu i l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) informen de l'inici del període voluntari de pagament de tributs municipals 2021.

Es tracta de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i les diferents taxes municipals. Aquest període s'estén de l'1 d'octubre a l'1 de desembre. Per a la comoditat dels contribuents, s'oferiran dos dies d'atenció presencial al centre sociocultural de Sa Quintana; serà el 27 i el 28 d'octubre. Per a l'ús d'aquest servei, és imprescindible sol·licitar cita prèvia a través de la seu electrònica o per via telefònica al 971 520 027, extensió 4.

En cas de domiciliació, els rebuts es carregaran al compte bancari a partir del dia 16 de novembre. Per consultar, imprimir i/o pagar els rebuts heu d’accedir al carter virtual amb el vostre DNI/NIF i codi de contribuent a la web www.atib.es.