Oberts els terminis de sol·licitud de fraccionament de tributs i bonificació per a famílies nombroses

11-Gener-2022

L’Ajuntament de Sineu manté obert el termini de sol·licitud de fraccionament de tributs municipals i de bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses.

En el cas de la bonificació de l’IBI d’un 60 per cent per a famílies nombroses, el termini expira el 30 de març de 2022; i pel que fa de la petició de fraccionament de tributs, el termini finalitza el 31 de gener de 2022.

D’acord amb la normativa municipal, si s’ha realitzat la sol·licitud de fraccionament tributari en any anteriors, aquesta continua vigent per a l’exercici actual i els posteriors; no és necessari realitzar tràmits addicionals. Contràriament, la bonificació de l’IBI per famílies nombroses té una vigència anual; s’ha de sol·licitar cada any, provant els requisits formals que figuren en l’ordenança fiscal corresponent.

Aquests tràmits es poden realitzar a les oficines municipals i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sineu. Per a gestions presencials, es pot demanar cita al 971 520027 o aquí.