Món Rural: Sineu recupera el veterinari per a pagesos i ramaders d’es Pla

14-Abril-2021

L’Ajuntament de Sineu celebra la recuperació del servei veterinari, ofert a les oficines municipals del mercat dels animals, per als pagesos i ramaders de Sineu i tot el Pla de Mallorca.

La recuperació d’aquest servei destinat al sector primari s’ha produït a iniciativa de l’Ajuntament de Sineu després de diversos contactes i peticions al Fons de Garantia Agraria (FOGAIBA), organisme de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears. El batle de Sineu, Tomeu Mulet, destaca la bona sintonia amb el director general del FOGAIBA, Mateu Morro, i la seva predisposició a recuperar aquest servei tan important per a un mercat i un poble que volen ser referents per al món rural.

El servei se’n encarrega de vetllar per la salut animal i esdevé fonamental per a un sector productiu a protegir. El manescal estarà disponible tots els dimecres entre les 9 i les 13 hores.