Millores als equipaments culturals municipals: biblioteca, arxiu i vitrines d’exposició

11-Novembre-2022

L’Ajuntament de Sineu ha realitzat millores als equipaments culturals municipal invertint més de 6.521,51 euros, gràcies a la convocatòria de subvencions per a la millora d’equipaments culturals 2022, impulsada pel departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Les intervencions realitzades durant 2022 s’han centrat en la biblioteca municipal, l’arxiu històric i la col·lecció patrimonial que disposa la corporació.

Biblioteca

Respecte a la biblioteca municipal, es va creure oportú que tant el Racó Infantil per a infants fins a 10 anys, com la Bebeteca per a nadons i fins a 5 anys, necessitaven d’un mobiliari més adequat que el que hi havia fins a la data per a poder donar un millor servei, més comoditat i sigui més atractiu.

S’ha incorporat als equipaments una llibreria de quatre prestatges; un moble biblioteca de color groc; un moble nòmada de lectura; una catifa i una cubeta petita per a llibres. El cost de la subvenció a la biblioteca municipal és de 3.303,80 euros.

Arxiu

El material que s’ha adquirit està destinat a aconseguir un arxiu ben estructurat i pràctic, tant per a la recerca de la documentació per l’arxiver, com per als investigadors i estudiants que hi acudeixen a fer-hi treballs o recull d’informació i documentació històrica.

Concretament, s’han incorporat diverses prestatgeries i prestatges 900x400; un expositor fastpaperflow portacatàlegs i un soport visual SCPYC-A43. Aquests elements han tingut un cost de 1.714,12 euros.

Altres equipaments

Finalment, pel que fa a altres equipaments, l’Ajuntament s’acollí a la línia 5 de la convocatòria de subvencions, amb la finalitat d’adquirir un nou mobiliari expositor per a la segona planta del claustre de Sant Francesc.

Gràcies als 1.503,59 euros del departament de Cultura s’han pogut adquirir vuit vitrines de vidre, amb instal·lació d’il·luminació i pany de seguretat, per poder exposar part dels bens patrimonials que té l’Ajuntament: ceràmica romana, teules pintades, escudelles, etc.

 

consell