Línia de subvencions municipals per a famílies amb infants a l'escola d'estiu

26-Juliol-2022

L'Ajuntament de Sineu llança una convocatòria de subvencions per contribuir amb les despeses que les famílies hauran d'assumir per a la participació dels seus fills i filles a l'escola d'estiu de Sineu, amb la finalitat de fomentar la participació en activitats de lleure adreçades a infants i joves, amb la finalitat d'afavorir la participació social, la diversió, l'aprenentatge de valors, la millora de les capacitats físiques i la salut.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir a càrrec seu nins i nines inscrits i que participin en l'escola d'estiu de Sineu.
b) Que el pare/mare/tutor o el nin/nina estiguin empadronats en el municipi de Sineu.
c) No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions de l'Ajuntament de Sineu o de qualsevol altra administració (Consell de Mallorca o Govern de les Illes Balears) per assistir a l'escola d'estiu durant l'any 2022.

A continuació podeu consultar tots els detalls de la convocatòria i descarregar el model de sol·licitud. Les sol·licituds, dirigides al Batle, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Sineu, i també a través de la seu electrònica. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia de la publicació de les presents bases en el BOIB fins dia 31 d’agost de 2022.