L'Ajuntament inverteix 43.000 euros en infraestructures d'educació infantil

13-Gener-2021
Totes les intervencions s’han realitzat amb empreses i mà d'obra local

Durant el darrer trimestre de 2020 l’Ajuntament de Sineu ha executat diverses intervencions de millora a l’escola d’educació infantil de Sa Rota per un valor de 43 mil euros. 

Les intervencions han implicat la renovació dels aparells de climatització, la instal·lació de nous tendals para-sols, un paviment continu al pati dels infants, la renovació de la pintura de la façana de tot el centre i la construcció d’una nova voravia d’uns quaranta metres al llarg del carrer Bernadí Font i Quetglas. 

Totes les intervencions s’han realitzat amb empreses sineueres per fomentar l’economia local.