L’Ajuntament de Sineu, compromès amb l’eradicació de la violència de gènere

20-Octubre-2020
L’Ajuntament de Sineu impulsa una campanya de conscienciació i sensibilització sobre la violència masclista

Sens dubte, la violència envers les dones és un problema actual molt complex, respecte al qual, encara queda molt de camí per fer. La violència de gènere ha estat i encara és una de les manifestacions més clares de la desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. Aquest tipus de violència es basa en la diferència subjectiva entre els sexes.

En poques paraules, algunes dones sofreixen violència pel fet de ser dones, i les víctimes són dones de qualsevol estrat social, nivell educatiu, cultural o econòmic. La violència de gènere és aquella que s’exerceix sobre les dones per part de qui estigui o hagi estat lligat a elles per una determinada relació d’afectivitat; com parelles o ex parelles. L’objectiu de l’agressor és produir mal i aconseguir el control sobre la dona, pel que es produeix de manera continuada en el temps i sistemàtica en la forma, com a part d’una mateixa estratègia.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Sineu, impulsem una campanya de conscienciació i sensibilització sobre la violència masclista.

“Si la teva parella o ex parella...” és el nom d’aquesta campanya informativa que pretén traslladar a la societat, especialment al jovent, la necessitat de detectar, denunciar i eradicar la violència contra les dones. La campanya es desenvoluparà emprant materials informatius digitals, difosos mitjançant les xarxes socials municipals, i amb l’elaboració i difusió de material informatiu imprès en català, castellà, anglès i àrab.

A més, a totes aquestes iniciatives s’uneixen una sèrie de tallers, un conta-contes i una exposició per sensibilitzar la societat. Aquestes activitats, de caràcter gratuït, es desenvoluparan a partir del 28 d’octubre i durant tot el mes de novembre. Algunes d’aquestes iniciatives requeriran inscripció prèvia i s’informarà degudament mitjançant els canals de comunicació habituals.  

Tot això s’uneix a la ja existent Taula de Coordinació municipal contra les violències masclistes. Les iniciatives han estat desenvolupades gràcies a la convocatòria de subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i prevenció i intervenció davant les violències masclistes per 2019 i 2020, atorgada per l’Institut Balear de la Dona (IBDona), ens públic del Govern de les Illes Balears.    

La ciutadania ha de donar resposta a aquesta xacra. A la mínima sospita de violència de gènere al teu entorn, implica’t!

Digues NO a les violències masclistes!