La nova corporació local es constitueix i elegeix Tomeu Mulet com a batle

18-Juny-2023

Ahir, 17 de juny de 2023, es va constituir la corporació de l'Ajuntament de Sineu per la legislatura 2023-27. L'acte, que es va celebrar a les 12 del migdia, a la sala de batles, comptà amb l'assistència de públic.

Constituïda la mesa d'edat, formada pels regidors electes Maria del Mar Gayà i Andreu Matas, es va comprovar l'autenticitat de les credencials dels regidors i la presentació de la preceptiva declaració de béns dels càrrecs públics. Un cop verificada la documentació, es va procedir a l'assumpció dels càrrecs per fórmula de jurament o promesa per part dels nous membres del ple: 7 regidors del Partit Popular de Sineu, 3 regidors de Més per Sineu i 1 regidor del PSIB-PSOE.

José Manuel García (PSOE) va prometre el càrrec; Maria del Mar Gayà, Esperança Mateu i Andreu Matas (MES), van prometre el càrrec per imperatiu legal; quatre regidors del Partit Popular de Sineu van jurar el càrrec i altres tres el van prometre. Per primera vegada en la història l'Ajuntament de Sineu compta amb més dones que homes en la seva corporació municipal. 

Finalitzat el tràmit d'assumpció dels càrrecs, es procedí a l'elecció de batle. Es van presentar com a candidats els caps de llista dels tres partits amb representació municipal. Finalitzades les votacions, va ser nomenat batle de Sineu per la legislatura 2023-27 Tomeu Mulet Florit, amb el vot favorable dels 7 regidors del Partit Popular.

En els pròxims trenta dies s'haurà de convocar una nova sessió extraordinària del ple, on es decidirà la periodicitat de les sessions, les dietes dels càrrecs electes i es donarà compte de la delegació d'àrees i de la representació de l'Ajuntament als òrgans supramunicipals per part de l'equip de govern.