Gestions Hisenda: fraccionament, bonificació o reducció de tributs locals

09-Gener-2024

L’Ajuntament de Sineu té obert el termini de sol·licitud de fraccionament de tributs municipals, de bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses i d’adhesió al programa d’Inspecció de Residus (ITR) per a la bonificació de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

En el cas de la bonificació de l’IBI d’un 60 per cent per a famílies nombroses, el termini expira el 31 de març de 2024; respecte a la petició de fraccionament de tributs, el termini finalitza el 31 de gener de 2024. I l’adhesió al programa ITR, per a persones que mai no s’hi han acollit, finalitza el 29 de febrer de 2024.

D’acord amb la normativa municipal, si s’ha realitzat la sol·licitud de fraccionament tributari en any anteriors, aquesta continua vigent per a l’exercici actual i els posteriors; no és necessari realitzar tràmits addicionals. Contràriament, la bonificació de l’IBI per famílies nombroses té una vigència anual; s’ha de sol·licitar cada any, provant els requisits formals que figuren en l’ordenança fiscal corresponent.

Aquests tràmits es poden realitzar a les oficines municipals i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sineu. Per a gestions presencials, es pot demanar cita al 971 520027 o aquí (demanar cita per a gestions tributàries).