El pressupost municipal de 2023 puja a 3.539.912,78 euros

09-Maig-2023

L'Ajuntament de Sineu va aprovar anit passada, en sessió de ple extraordinari, el pressupost de la corporació local per l’any 2023. Els comptes municipals pugen a un total de 3.539.912,78 euros; quasi 600 mil euros més respecte al pressupost de 2022. 

Augmenten les partides destinades a personal; assistència social primària; cultura; millora del mobiliari urbà; seguretat i ordre públic; promoció i foment de l’esport; enllumenat i les partides destinades a serveis de caràcter general. Per altra banda, es mantén igual la partida de festes populars i es redueixen les dotacions de cementeri i fons de contingència. I no es preveu destinar despesa a adquisició de terrenys per a centres escolars ni per saldar deute públic.

Els comptes municipals i la plantilla de personal van ser aprovats amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i Grup Mixt) i amb l’abstenció de Gent per Sineu (GxS). El representant del grup Socialista no va ser-hi present.

Principals inversions

De les dades i xifres del pressupost per enguany destaquen diverses quanties.

Una partida de prop de 200.000 euros, que es destinarà a un projecte d’obra pública per a la millora del subministrament d’aigua corrent i per evitar la pèrdua d’aigua; la dotació econòmica que fa la corporació per crear una sisena plaça al cos de policia local; vint-i-sis mil euros que es destinen a l’adquisició d’una nova màquina agranadora per la millora de la neteja de les vies i espais públics; més de 130.000 euros enfocats a la millora de l’eficiència energètica; i prop de 160 mil euros per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’edifici de l’ajuntament.

Altres punts de l’ordre del dia

El plenari també va servir per aprovar la delegació de les competències municipals en matèria d’igualtat i violència de gènere a la Mancomunitat del Pla i per aprovar un conveni entre l’Ajuntament i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, pel qual se simplifica el control i la supervisió dels càrrecs electes.

Ambdues propostes van obtenir el suport de la unanimitat dels presents (PP, GxS i Mixt).

Darrer ple de la legislatura

A falta del preceptiu ple per l’aprovació d’actes, just abans de la constitució de la corporació municipal pel període 2023-2027, aquest es pot considerar el darrer plenari “amb substància” d’aquesta legislatura. Acabat el tractament de l’ordre del dia, les regidores i regidors dels tres grups polítics van prendre la paraula per desitjar-se sort en les noves etapes polítiques, professionals i familiars.

Menció especial mereix Gent per Sineu, que se va acomiadar de la política municipal amb una emotiva intervenció, fent referència als seus orígens, a la seva vocació transformadora i a l’actitud proactiva que el grup ha tingut durant els vuit anys de presència a l’Ajuntament.

El ple va concloure amb un aplaudiment i amb la coincidència de tots els regidors i regidores en què feia moltes legislatures que no se treballava amb tant de consens i bon ambient institucional.