El pressupost municipal de 2022 ascendeix a 2.969.246,26 euros

15-Juny-2022

L'Ajuntament de Sineu va aprovar anit passada, en sessió de ple extraordinària, el pressupost de la corporació local per l’any 2022. 

Els comptes pugen a un total de 2.969.246,26 euros; 218 mil euros menys respecte a l’exercici econòmic anterior. Aquesta variació de la despesa es deu a que el pressupost d’enguany no inclou algunes partides supramunicipals, que es dedicaran a inversió local, i que encara no s’han imputat als comptes municipals. 

Respecte a les despeses, el 42,40% està assignat a personal; el 41,80 per cent a despeses corrents en béns i serveis; el 10,6% a inversions; el 4,4 per cent a transferències corrents; i el 0,07 per cent a despeses financeres. No es destina despesa a passius financers. 

Pel que fa als ingressos, el 36,08% són imposts directes; el 36,43 per cent transferències corrents d’altres administracions; el 23,41% prové de taxes i preus públics; el 3,39 per cent són imposts indirectes; i el 0,69% ingressos patrimonials.

Els comptes municipals van ser aprovats amb els vots favorables de l’equip de govern (PP i regidor no adscrit), amb les abstencions del Partit Socialista (PSOE) i de Gent per Sineu (GxS).