Ban amb recomanacions per moderar el consum d'aigua

03-Juliol-2024

L’aigua és un bé escàs i degut a la manca de pluges s’ha de tenir més cura que mai amb el consum d’aigua.

En els darrers anys la Mancomunitat del pla de Mallorca i l’ajuntament de Sineu, han estat fent feina per poder connectar-nos a la xarxa d’aigua del govern a través de la construcció d’un diposit regulador al nostre poble.

També s’han establert mesures de telecontrol a la nostra xarxa municipal i actualment estam fent feina en un projecte de detecció i reparació de fuites d’aigua a través d’una subvenció europea.

La gran demanda de consum que hem viscut els darrers dies al nostre municipi ha posat en risc els nostres dipòsits i les nostres reserves d’aigua, aquesta situació no sols la pateix el nostre municipi, sinó tota la mancomunitat i l’illa de Mallorca.

Davant aquesta situació, i a les portes de l’estiu, ens trobem amb una situació de perillositat per a la disponibilitat d’aquest recurs tan apreciat per als propers mesos, ja que s’ha donat un augment significatiu de la població al nostre municipi, que té com a conseqüència un major consum d’aigua i sense previsió d’aigua a curt termini per la manca d’estabilització del aqüífers.

I que, per tant, durant aquest període estival us demanem a la població que faci un ús responsable de l’aigua i que sols en faci un ús domèstic imprescindible. Davant aquesta situació, i per tal de poder garantir el subministrament d’aigua es recomana a la població la contenció en l’ús de l’aigua potable per a:

  1. Emplenar piscines.
  2. Regar horts i jardins.
  3. Netejar terrasses, cotxes i altres elements dels habitatges.
  4. Qualsevol ús que sigui prescindible, innecessari o superflu

Si el consum continua disparat, aquest ajuntament a través de la mancomunitat pot establir limitacions de consum diari per habitant o realitzar més baixades de pressió a la xarxa. Posar de manifest que si entram en situació crítica en el dipòsit municipal, s’establirà un consum màxim diari per habitatge en el subministrament d’aigua, en un primer moment, i si la situació empitjorés podríem arribar a tenir restriccions més severes.

La qual cosa es comunica per al coneixement general i pel seu compliment a l’efecte d’assegurar l’estalvi d’aigua i que se’n faci un ús racional atès la situació d'emergència i per sequera hidrològica.
Recordar, així mateix, el deure de col·laborar significant la importància i responsabilitat col·lectiva dels recursos hídrics.