A03 Declaració Responsable d’Inici i Exercici d’una activitat permanent MAJOR o MENOR amb execució d’obres o instal·lacions