Aprovació inicial reglament us i funcionament Punt Verd