A07 Comunicació de transmissió d'activitat (quan signen ambdós)